Treść artykułu

Życie z chorobą jest możliwe. Dążenie do samodzielności podopiecznych celem Fundacji Opieka i Troska

Jesteśmy po to, żeby pomagać

Wrocławska Fundacja Opieka i Troska to prężnie działająca instytucja wspierająca osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz lokalną społeczność z Psiego Pola. Naszą ideą jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, z jakim spotykają się osoby niepełnosprawne psychicznie, w depresji, osoby starsze, samotne, w tym  pokazywanie, poprzez różne formy działań, że aktywne życie z chorobą psychiczną jest możliwe.Osoby po kryzysie psychicznym mogą u nas znaleźć wsparcie terapeutyczne w ramach:

– Domu Wspólnego

– Środowiskowego Domu Samopomocy typu A

– Klubu dla rodzin „Siła rodziny”

– Warsztatów Samorozwoju dla Osób w Depresji

– Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Cały zespół terapeutyczny podchodzi do każdego uczestnika w sposób indywidualny i z dużym zaangażowaniem. Dla nas najważniejszy jest człowiek i to na nim skupiają się nasze poszczególne zadania.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy 10 października jest dla nas i dla naszych podopiecznych szczególnym świętem. Rozmaite działania Fundacji są jednak przykładem na to, że każdy dzień w roku jest dla nas wyjątkowy, kiedy poprzez pracę z podopiecznymi możemy im pomóc. Na czym polega nasza wspólna praca?


Jesteśmy po to, żeby usamodzielniać

W ramach aktywności Fundacji prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu A  dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Celem ŚDS jest przywracanie aktywności do codziennego funkcjonowania i wsparcie w samodzielnej egzystencji.  W ŚDS-u:

– pomagamy rozwijać relacje społeczne

– rozwiązywać bieżące problemy

– rehabilitować poprzez pracę

Dzięki kreatywnym i usamodzielniającym zajęciom w:


… pracowni ceramicznej Starej Piekarni

Zajęcia odbywają się w pracowni prowadzonej przez Starą Piekarnię – przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej na tyłach Rynku Psiego Pola. Warsztaty rękodzieła odbywają się dla uczestników codziennie. Uczestnicy mogą na nich wykonać przepiękne prace np. malarstwo na płótnie, stroiki, obrazy, pióra ze sznurków. W ramach zajęć uczestnicy przy wsparciu prowadzącego, stworzyli ostatnio autorską grę planszową, która obecnie jest najbardziej oblegana w Fundacji.… pracowni stolarskiej

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia w stolarni, gdzie można wspólnie podłubać w drewnie, wycinać je, piłować, szlifować, naprawiać krzesła, stoły oraz robić szkatułki i ozdoby. Jako następna czeka na renowacje podopiecznych przepiękna szafka.… pracowni edukacyjnej

W ramach zajęć w pracowni edukacyjnej można skorzystać z następujących treningów: umiejętności praktycznych (czyli nauka praktycznych czynności życia codziennego), spędzania czasu wolnego (który polega na integracji grupy), komunikacyjnego (nauki jak mówić, żeby się porozumieć), interpersonalnego (jak nawiązywać relacje).

Sala spotkań. Tutaj się spotykamy!


Ponadto w każdą środę uczestnicy gotują dla wszystkich obiad w ramach kulinoterapii. W pozostałe dni mogą skorzystać z bezpłatnego obiadu gotowanego w Starej Piekarni.


Aktywność i wsparcie na co dzień

Dodatkowo uczestnicy  ŚDS chodzą na wspólne spacery, wycieczki, korzystają z treningów ruchowych, żeby zadbać o zdrowie fizyczne. Każdy uczestnik może również skorzystać z konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Uczestnikom ŚDS oferowana jest również pomoc dotycząca załatwiania spraw urzędowych.

Jako Fundacja współpracujemy również z rodzinami uczestników, utrzymujemy z nimi kontakt w zależności od indywidualnych potrzeb i chęci. Raz w miesiącu są prowadzone spotkania rodzin z terapeutą rodzinnym w trakcie certyfikacji.


Działanie ŚDS w czasie pandemii

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizacja działań w Środowiskowym Domu Samopomocy nieco uległa zmianie.

Obecnie, uczestnicy przychodzą do ŚDS co drugi dzień, aby zmniejszyć ilość osób przebywających w tym samym pomieszczeniu. Na jednych zajęciach przebywa maksymalnie 6 osób plus prowadzący. W trakcie zajęć odbywających się w budynku wszyscy przestrzegają wytycznych i norm wyznaczonych przez sanepid, takich jak dezynfekcja rąk, noszenie maseczek lub przyłbicy, zwiększony dystans, regularna dezynfekcja stołów, krzeseł, klamek oraz odpowiedni metraż przypadający na jedna osobę.


Jak możesz do nas trafić?

Przed decyzją dotyczącą przychodzenia do ŚDS regularnie, zachęcamy do skorzystania z formy Klubowej, czyli przychodzenia na zajęcia raz w tygodniu. Umożliwia to zorientowanie się, czy ta forma terapii jest odpowiednia dla potencjalnego uczestnika.

Jeśli jesteś osobą chętną do przyjścia do Środowiskowego Domu Samopomocy lub chciałbyś  / chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym i innych działaniach Fundacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 pod numerem 71 794 78 91.


Chcesz wesprzeć nasze działania?

Jeśli myślisz o wsparciu działalności Fundacji zachęcamy do przekazywania darowizn na konto Fundacji:

Santander Bank Polska

oddział we Wrocławiu

05 1500 1793 1217 9004 3425 0000

Lub przekazując 1% podatku:

KRS numer: 0000159664