Treść artykułu

Jakie bezpłatne zajęcia oferujemy w „Klubie na Psiaku”? Prezentujemy harmonogram!

Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży – „Klub na Psiaku” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym (w wieku 6-18 lat) od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-19.00 do siedziby Fundacji Opieka i Troska (ul. Kiełczowska 43/6, Wrocław) gdzie odbywają się kreatywne spotkania „Klubu na Psiaku”. 


Wszystkie zajęcia realizowane w „Klubie na Psiaku” są bezpłatne i dostosowane do etapu rozwojowego dzieci.

W listopadowym harmonogramie zaplanowaliśmy między innymi:

  • zajęcia z języka angielskiego (dostosowane do poziomu uczestników), 
  • warsztaty teatralne, 
  • warsztaty ruchowe,
  • gry, zabawy, ćwiczenia, 
  • warsztaty plastyczne, uważności, 
  • warsztaty muzyczne, 

a ponadto:

  • zajęcia wyrównawcze, odrabianie lekcji, wyjścia i podwieczorki. 


Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

adres e-mail: klubnapsiaku@opiekaitroska.pl


Serdecznie zapraszamy!