Treść artykułu

Zajęcia w Klubie Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Dnia 16.05.2018 rozpoczynają się zajęcia w Klubie Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie” po przerwie majowej według harmonogramu zajęć. Nastąpiła zmiana dnia i godziny zajęć komputerowych, a także ustalone zostały daty wyjść i spotkań integracyjnych. Godziny konsultacji koordynatora/terapeuty również uległy zmianie. Ze zmianami można zapoznać się na stronie Fundacji w poniższym linku:

Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

 

Kobus Katarzyna