Treść artykułu

XI Bal Dobroczynny

Dnia 19.01.2013r. Fundacja Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43, Wrocław przeprowadziła zbiórkę publiczną na mocy decyzji Prezydenta Wrocławia z dn. 14.01.13r., nr WSO-5311-5-13 w trakcie XI Balu Dobroczynnego.
Środki w wys. 36 435,82 zł (w tym 50,00 euro przeliczone na złotówki według kursu NBP) uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na:
a) zakup sprzętu medycznego dla Pawilonu Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu.
b) wsparcie Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” w realizacji projektu budowy Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zespole Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – projekt funkcjonuje pod nazwą „Przylądek Nadziei”
c) pomoc w leczeniu oraz zaopatrzeniu w leki i sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy dla Julii Zakrockiej, cierpiącej na arthogrypozę podopiecznej „Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu”