Treść artykułu

Wyniki zapytania ofertowego Nr 30/01/2019/POWER

04.02.2019 Autor: Admin

Informujemy że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku w ramach projektu
Program zintegrowanych działań społecznych
i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym
w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17

Wyłoniono następującego wykonawce:

Ikea Retail sp. Z o.o.
Bielany Wrocławskie
Kobierzyce 55-040
Czekoladowa 5a
NIP 5270103385