Treść artykułu

Wyniki Zapytania Ofertowego nr 08/05/2019/POWER

Wrocław, 22.05.2019 r.

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU  DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO PSYCHOLOG W DOMU WSPÓLNYM nr 08/05/2019/POWER

Liczba ofert: 1

Liczba punktów 100

Oferent zostanie zaproszony do negocjacji.

Sposób obliczenia:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie (co najmniej dwuletni staż pracy  – 10 pkt., więcej niż dwuletni staż pracy –  20 pkt.)