Treść artykułu

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 05/03/2019/POWER DRUGIE STANOWISKO

Liczba złożonych ofert: 2

Wybrana została jedna oferta o najwyższej liczbie punktów: 100 pkt.

Sposób obliczenia:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 70 pkt + Doświadczenie + Wykształcenie