Treść artykułu

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 04/03/2019/POWER

Liczba złożonych ofert: 4

Wybrana została jedna oferta o najwyższej liczbie punktów- 100 pkt.