Treść artykułu

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO PSYCHOLOG W DOMU WSPÓLNYM nr 11/12/2019/POWER

Wrocław, 19 grudnia 2019 r.

Liczba ofert: 1

Liczba punktów: 100

Sposób obliczenia:  Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie (co najmniej dwuletni staż pracy  – 10 pkt., więcej niż dwuletni staż pracy –  20 pkt.)