Treść artykułu

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 11/12/2019/II/POWER

Wrocław, 19.12.2019 r.

Liczba ofert: 1

Sposób obliczenia:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie

– brak doświadczenia – 0 pkt.

– doświadczenie minimum 6 miesięcy – 10 pkt.

– doświadczenie zawodowe wyższe niż 6 miesięcy – 20 pkt.

Liczba punktów: 100

Oferent zostanie zaproszony do negocjacji.