Treść artykułu

Wycieczka ŚDS: Odwiedziny Panoramy Racławickiej

Jak ostatnio mówiłem miałem powtórkę z historii. Nie było to de ja vu, ale przypomnienie o tym co ważne. Historia uczy na własnych błędach, na błędach bohaterów z życia wziętych. Sztuka jest świadectwem narodowym, dzięki temu Polska jest krajem niepodległym.

Mamy miesiąc luty roku 2018. Panuje za oknem mróz, jest jeszcze zima. Wielu ludzi przebywa w domu, ale historia się powtarza jak pory roku. Jak w każdą środę udaliśmy się w miejsce, które nauczy nas co to znaczy kultura. Zaplanowaliśmy, że udamy się do Panoramy Racławickiej.

Czym jest Panorama Racławicka? Jest to przede wszystkim miejsce dziedzictwa narodowego. Dzięki tej budowli Wrocław jest polski, nasz. Sam budynek nie jest ważny, ale jest wartościowe to co w nim się znajduje. Bitwa pod Racławicami miała miejsce 4 kwietnia 1794 roku kiedy to Tadeusz Kościuszko dowódca narodu polskiego podjął próbę odzyskania niepodległości. Jak w historii Polski bywało każdy dowódca zbrojnie próbował zdobyć stolicę Polski, Warszawę. Na drodze stanął mu regiment wojsk rosyjskich pod wodzą Aleksandra Tomasowa. W tych czasach trudno było o broń dla przedstawicieli narodu polskiego. Ludzie Tadeusza Kościuszki nie byli już wtedy przedstawicielami szlachty jak kiedyś. To wyzwolona klasa chłopów i mieszczan, którzy skorzystali z tego co mieli wówczas pod ręką. Bitwę pod Racławicami świetnie obrazuje malarz Wojciech Kossak. Przedstawia on czas Polski walczącej o niepodległość. Niepodległość naszego kraju ukształtowała historia, sztuka bohaterzy, ale przede wszystkim specyficzny nasz szeleszczący język. Obraz bitwy jest bardzo wyniosły.

Tomek K.

Oto kilka zdjęć z naszej wycieczki: