Treść artykułu

Wycieczka dla seniorów

Zapraszamy seniorów na wycieczkę do Rogalina. Podczas całodniowego wyjazdu zwiedzimy pałac w Rogalinie i muzeum w Kórniku. Wycieczka odbędzie się w środę 11go października. Wyjazd o 7:00 z terenu LZN na ul. Kiełczowskiej 43, powrót ok 19:00. Chętne osoby prosimy o kontakt z koordynatorką Grażyną Małkiewicz: 797 818 752.

Wycieczka jest dofinansowana z Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020