Klub dla rodzin „Siła Rodziny” – grupa wsparcia

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny Spotkania mają charakter wspierający (grupa wsparcia) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny  dla rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym. Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym. Zasady członkostwa … Czytaj dalej Klub dla rodzin „Siła Rodziny” – grupa wsparcia