Klub dla rodzin „Siła Rodziny” – grupa wsparcia

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają charakter wspierający (grupa wsparcia) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny  dla rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym. Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – terapeutą/doradcą rodzinnym.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2020

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul.  Kiełczowskiej 43, bud.6

Kiedy:          Dwa razy w miesiącu (poniedziałki)

Terminy spotkań:

14.09.202

28.09.2020

5.10.2020

19.10.2020

9.11.2020

23.11.2020

7.12.2020

14.12.2020

Kontakt do terapeuty – doradcy rodzinnego:

Katarzyna Gałązka

tel. 537–627-123

email: katarzyna.galazka_foit@wp.pl