Klub dla rodzin „Siła Rodziny” – grupa wsparcia

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają charakter wspierający (grupa wsparcia) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny  dla rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym. Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – terapeutą/doradcą rodzinnym.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2020

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul.  Kiełczowskiej 43, bud.6

Kiedy:          Dwa razy w miesiącu (poniedziałki)

Terminy spotkań:

13.01.2020

27.01.2020

3.02.2020

17.02.2020

2.03.2020

16.03.2020

6.04.2020 (spotkanie odwołane)

20.04.2020 (spotkanie odwołane)

4.05.2020

18.05.2020

8.06.2020

22.06.2020

Drodzy Państwo w związku z sytuacją jaka zaistniała w kraju i na świecie spotkania dla rodzin chwilowo zostały zawieszone. Jest to trudny czas dla wielu rodzin dlatego też pozostaję z Państwem w kontakcie telefonicznym od poniedziałku do czwartku w wyznaczonych godzinach:

pon. 10.00 – 15.00

wt. 10.00 – 16.00

śr. 10.00 – 14.00

czw.  10.00 – 14.00 

Kontakt do terapeuty – doradcy rodzinnego:

Kobus Katarzyna

tel. 537–627-123

email: katarzyna.kobus_foit@wp.pl