Klub dla rodzin

„Siła rodziny”

Spotkania mają charakter terapeutyczny i informacyjno-edukacyjny

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają wymiar terapeutyczny, edukacyjny, informacyjny i mają stanowić wsparcie dla rodzin borykających się z kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym.Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z terapeutą- koordynatorem projektu.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2019

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul. Kiełczowskiej 43, bud.6

Czas:             Każdy II i IV wtorek miesiąca (za wyjątkiem stycznia)

Terminy i tematy spotkań:

Styczeń:

14.01 – Pierwsze spotkanie po przerwie świątecznej wprowadzające w cykl spotkań. Omówienie celu i charakteru spotkań.

28.01 – Farmakologia/ psychoterapia/ psychoedukacja i terapia zajęciowa. Kto może korzystać z tych działań?

Luty: 

12.02 – Objawy chorobowe. Z jakimi trudnościami zmaga się chorujący?

26.02 – Objawy chorobowe. Z jakimi trudnościami zmaga się osoba bliska?

Marzec: 

12.03 – Objawy chorobowe czy „lenistwo”. Jakie spojrzenie mają na to bliscy?

26.03 – System rodzinny – dlaczego jest taki ważny? Jak powinna wyglądać współpraca rodziny z chorującym i jego środowiskiem terapeutycznym?

Kwiecień:

9.04  – Prawidłowa komunikacja.

23.04 – Poczucie bezpieczeństwa, akceptacja jako obopólne działanie.

Terminy i tematy dalszych spotkań zostaną dodane na przełomie marca/kwietnia. 

Tematy mają na celu ułatwienie i ukierunkowanie rozmowy pomiędzy uczestnikami, a także wymianę informacji w celu edukacji. Natomiast podczas systematycznych spotkań również omawiamy bieżące zmiany i potrzeby uczestników.

Kontakt do terapeuty-koordynatora projektu:

Kobus Katarzyna

tel. 537–627-123

email: kobus.katarzyna92@wp.pl