Klub dla rodzin

„Siła rodziny”

Spotkania mają charakter wspierający oraz informacyjno-edukacyjny

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają charakter wspierający (grupa samopomocowa) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny i mają stanowić wsparcie dla rodzin borykających się z kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym.Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – doradcą rodzinnym.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2019

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul. Kiełczowskiej 43, bud.6

Czas:            Każdy II i IV poniedziałek miesiąca

Terminy spotkań:

13.05.2019

27.05.2019

10.06.2019

24.06.2019

8.07.2019

22.07.2019

12.08.2019

9.09.2019

23.09.2019

21.10.2019

18.11.2019

9.12.2019

16.12.2019

Tematy spotkań zostaną podane w połowie maja.

Tematy mają na celu ułatwienie i ukierunkowanie rozmowy pomiędzy uczestnikami, a także wymianę informacji w celu edukacji. Natomiast podczas systematycznych spotkań również omawiamy bieżące zmiany i potrzeby uczestników.

Kontakt do doradcy rodzinnego:

Kobus Katarzyna

tel. 537–627-123

email: kobus.katarzyna92@wp.pl