Klub dla rodzin „Siła Rodziny” – grupa wsparcia

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają charakter wspierający (grupa wsparcia) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny  dla rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym. Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – terapeutą/doradcą rodzinnym.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2019

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul.  Kiełczowskiej 43, bud.6

Kiedy:          Dwa razy w miesiącu (poniedziałki)

Terminy spotkań:

9.09.2019

23.09.2019

7.10.2019

28.10.2019

4.11.2019

18.11.2019

2.12.2019

16.12.2019

Kontakt do terapeuty – doradcy rodzinnego:

Kobus Katarzyna

tel. 537–627-123

email: kobus.katarzyna92@wp.pl