Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Zadanie realizowane jest ze środków PFRON,
będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną i posiadająca zamieszkanie na terenie miasta Wrocław.

Celem jest stworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności w doświadczeniu choroby, pomoc w rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, pogłębianie wiedzy na temat doświadczanej choroby i próba zniwelowania negatywnych skutków doświadczanej choroby, rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, przełamywanie własnych ograniczeń,  poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami, grupie wsparcia oraz czynny udział we wspólnych wyjściach integracyjnych.

Aktywności:

  • udział w spotkaniach  z psychologiem – GRUPA WSPARCIA ,
  • rozwój kompetencji oraz umiejętności społecznych (np: poprawna komunikacja, asertywność, negocjacje) w ramach WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH i FILMOTERAPII,
  • podniesienie umiejętności podczas spotkań ze specjalistami,
  • zajęcia artystyczne, plastyczne w PRACOWNI ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNEJ (rysunek, kolaż, ceramika, decoupage, utwardzanie tekstylne-powertex),
  • przygotowywanie  i udział w WERNISAŻACH w Kawiarnio-Galerii „Stara Piekarnia”,
  • integracja oraz udział w terapii za pomocą szeroko rozumianej sztuki poprzez FILMOTERAPIĘ,
  • integracja grupowa poprzez wspólne ustalenia logistyczne i organizacyjne celem wspólnego wyjścia integracyjnego w ramach wspólnych WYCIECZEK,
  • praca indywidualna poprzez udział w KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH.

Oprócz tego: wspólne wycieczki i wyjścia do miejsc kultury- np. kino, wystawy.

Program oferuje:

Poniedziałek:

15.00 – 18.00 pracownia artystyczno – integracyjna (m.in. zajęcia plastyczne)

18.00 – 19.00 Zebranie Społeczności Klubowej (każdy I poniedziałek miesiąca)

Wtorek:

16.00 – 19.00 filmoterapia ( Każdy I i III wtorek miesiąca)

16.00 – 19.00 warsztaty psychoedukacyjne (Każdy II i IV wtorek miesiąca)

Środa:

16.00 – 19.00 – każda ostatnia środa miesiąca: Wyjścia  grupowe do miejsc kultury i nauki w ramach środowych wycieczek według następujących dat: 29.05; 26.06; 31.07; 25.09; 30.10; 27.11.(Miejsca docelowe spotkania ustalane są na bieżąco podczas poniedziałkowych Spotkań Społeczności Klubowej)

Czwartek: 

17:00 – 19:00 grupa wsparcia – grupowe spotkania z psychologiem

Miejsce odbywania zajęć:

Poniedziałek: Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a, Wrocław

Wtorek, Czwartek: Główny budynek Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43, bud. 6 (teren Lotniczych Zakładów Naukowych

Rekrutacja: Rekrutacja do Klubu jest ciągła. Kandydaci proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu.


Kontakt ze specjalistami:

Koordynator/terapeuta
Aleksandra Zimnicka
tel.: 507 894 235
e-mail: ola.zimn@gmail.com 
 

Konsultacje:

I poniedziałek miesiąca: 16:30 – 18:00  (Stara Piekarnia, ul. B. Krzywoustego 310a)
wtorki: 14:00 – 16:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6)
czwartki: 12:00 – 14:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6) 

Psycholog:  Jagoda Mroczek                                                                        

e-mail:   jagoda.mroczek@gmail.com                                                                  

Konsultacje:                                                            

czwartki: 16.00 – 17.00 (ul. Kiełczowska 43, bud. 6)