Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Zadanie realizowane jest ze środków PFRON,
będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną i posiadająca zamieszkanie na terenie miasta Wrocław.

Celem jest stworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności w doświadczeniu choroby, pomoc w rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, pogłębianie wiedzy na temat doświadczanej choroby i próba zniwelowania negatywnych skutków doświadczanej choroby, rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, przełamywanie własnych ograniczeń,  poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami, grupie wsparcia oraz czynny udział we wspólnych wyjściach integracyjnych.

Aktywności:

  • udział w spotkaniach  z psychologiem – GRUPA WSPARCIA ,
  • rozwój kompetencji oraz umiejętności społecznych (np: poprawna komunikacja, asertywność, negocjacje) w ramach WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH i FILMOTERAPII,
  • podniesienie umiejętności podczas spotkań ze specjalistami,
  • zajęcia artystyczne, plastyczne w PRACOWNI ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNEJ (rysunek, kolaż, ceramika, decoupage, utwardzanie tekstylne-powertex),
  • przygotowywanie  i udział w WERNISAŻACH w Kawiarnio-Galerii „Stara Piekarnia”,
  • integracja oraz udział w terapii za pomocą szeroko rozumianej sztuki poprzez FILMOTERAPIĘ,
  • integracja uczestników i mile spędzony czas w ramach SPOTKAŃ KLUBOWYCH, na których gramy w planszówki, chodzimy na wycieczki, spacery, rozmawiamy, słuchamy muzyki i wiele innych,
  • praca indywidualna poprzez udział w KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH.

Oprócz tego: wspólne wycieczki i wyjścia do miejsc kultury- np. kino, wystawy.

Program oferuje:

Poniedziałek:

16.00 – 18.00 pracownia artystyczno – integracyjna (m.in. zajęcia plastyczne)

Wtorek:

16.00 – 19.00 warsztaty psychoedukacyjne (Każdy I, II i III wtorek miesiąca)

16.00 – 19.00 filmoterapia (Każdy IV wtorek miesiąca)

Środa:

16.00 – 19.00 spotkanie klubowe (Każda I i III środa miesiąca) 

19.00 – 20.00 Zebranie Społeczności Klubowej (Każda I środa miesiąca) 

Czwartek: 

17:00 – 19:00 grupa wsparcia – grupowe spotkania z psychologiem

Miejsce odbywania zajęć:

Poniedziałek: Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a, Wrocław

Wtorek, Środa Czwartek: Główny budynek Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43, bud. 6 (teren Lotniczych Zakładów Naukowych)

Rekrutacja: Rekrutacja do Klubu jest ciągła. Kandydaci proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu.


Kontakt ze specjalistami:

Koordynator/terapeuta
Anna Szwarc
tel.: 507 894 235
e-mail: szwarc328@gmail.com
 

Konsultacje:

I poniedziałek miesiąca: 16:30 – 18:00  (Stara Piekarnia, ul. B. Krzywoustego 310a)
wtorki: 14:00 – 16:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6)
czwartki: 12:00 – 14:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6) 

Psycholog:  Jagoda Mroczek                                                                        

e-mail:   jagoda.mroczek@gmail.com                                                                  

Konsultacje:                                                            

czwartki: 16.00 – 17.00 (ul. Kiełczowska 43, bud. 6)