Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Głównym celem Domu jest przywracanie jego członkom zdolności do aktywnego życia. Jest on realizowany przez organizację codziennych zajęć i warsztatów.

Pomagamy na wiele sposobów:

PRACA INDYWIDUALNA

Forma indywidualnego wsparcia jest przeznaczona dla osób w szczególnie trudnej stacji, w trakcie zmian i kryzysu. Oferujemy:

 • konsultacje z psychologiem
 • rozmowy poradnicze, kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

PRACA GRUPOWA

W każdy poniedziałek odbywają się spotkania społeczności na których omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem domu, uczestnicy omawiają, wyznaczają sobie cele (zdrowienia) na dany tydzień i dzielą się wydarzeniami minionego weekendu.

Zajęcia grupowe  pozwalają na integrację naszej społeczności. Wspólnie trenujemy najpotrzebniejsze umiejętności społeczne, interpersonalne, rozwiązywanie problemów, samodzielność, rozwijamy nowe zainteresowania, wspólnie spędzamy czas.

 • Biblioterapia i filmoterapia – wspólnie oglądamy filmy i książki oraz dzielimy się swoimi odczuciami na ten temat;
 • Zajęcia edukacyjne – organizujemy zajęcia z języka angielskiego i z komputerów, które podwyższają nasze umiejętności;
 • Psychoedukacja – uczymy się jak radzić sobie z emocjami, stresem, nawiązywać relacje prowadzimy trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz wiele innych przydatnych na co dzień umiejętności;
 • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – dwa razy w miesiącu organizujemy wyjścia/wyjazdy grupowe , gdzie możemy poćwiczyć umiejętność spędzania wolnego czasu;
 • Hortikuloterapia – jesteśmy też odpowiedzialni za przestrzeń wokół budynku ,dbamy o ogród;
 • Trening umiejętności manualnych – zajęcia w pracowni rękodzieła pozwalają doskonalić umiejętności rozwijać się manualnie, ćwiczyć koncentrację, relaksować się, rozwijać;
 • Trening umiejętności organizacyjnych;
 • Trening umiejętności praktycznych;
 • Trening kulinarny;
 • Trening higieniczny/zdrowotny;
 • Trening budżetowy;
 • Ergoterapia;
 • Załatwianie spraw urzędowych;
 • Spotkania społeczności;
 • Konsultacje indywidualne – w przypadku zmian lub trudnych momentów w życiu, jest możliwość konsultacji z psychologiem lub pedagogiem;
 • Arterterapia – tworzymy spektakle teatralne, mamy zajęcia z muzykoterapii, z gongami, ceramikę oraz tworzymy dzieła w stolarni. Dzięki temu ćwiczymy umiejętność koncentracji uwagi, rozwijamy zainteresowania i możemy być dumni ze swoich postępów;
 • Trening umiejętności społecznych – ma na celu zintegrowanie uczestników, wzmocnienia ich wzajemnych relacji i więzi, poprawę komunikacji, zwiększenie świadomości własnych uczuć i emocji oraz umiejętne ich wyrażanie;
 • Trening umiejętności praktycznych – obejmuje wszystkie działania związane z utrzymaniem porządku w domu.

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI

Dodatkowo Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach ze specjalistami. Są to:

 • Muzykoterapia;
 • Relaksacja z użyciem mis tybetańskich i gongów;
 • Stolarnia;

WSPARCIE DLA RODZIN

Osoby bliskie stanowią istotną rolę w procesie zdrowienia naszych uczestników. Nasi terapeuci pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami. Dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania rodzin w trakcie których osoby bliskie mogą wymienić się doświadczeniami, rozmawiamy na temat sposobów radzenia sobie w relacji z osobą z doświadczeniem choroby psychicznej, uczymy się poprawnej komunikacji oraz uwrażliwiamy na osobę chorującą.

PRACOWNIE PROWADZONE W RAMACH ŚDS:

Pracownia rękodzieła

Podczas zajęć uczestnicy uczą się różnorodnych technik plastycznych, m.in (masa papierowa, witraż, mozaika, szycie ręczne, szycie na maszynie, linoryt, filcowanie, wykonywanie biżuterii), biorą udział
w warsztatach ceramicznych, stolarskich. W pracowni mogą nauczyć się podstawowych umiejętności dnia codziennego (szycie, cerowanie, lutowanie, obsługa maszyny do szycia) oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Głównym celem tej pracowni jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności osób dotkniętych chorobami psychicznymi oraz przywracanie im zdolności do aktywnego życia. Dodatkowo, dzięki zajęciom uczestnicy odkrywają własne pasje i talenty!

Pracownia umiejętności społecznych/kulinarna

Jej głównym celem jest kształtowanie i nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji oraz wzmacnianie samodzielności. Grupa podczas zajęć kulinoterapii uczy się przygotowywać posiłki (trzy razy w tygodniu przygotowujemy obiady dla uczestników zajęć), dbać o czystość i porządek wokół siebie, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego. Podczas treningów wyrabiane są nawyki-prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy w ramach zajęć mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu załatwiania spraw urzędowych (MOPS, ZUS), oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych (pomoc w umówieniu wizyty lekarskiej, wyszukania terminu). Zajęcia odbywają się w atmosferze otwartości i bezpieczeństwa, poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników.

Pracownia edukacyjna

Jest wyposażona w stanowiska komputerowe, podczas zajęć redagujemy własny biuletyn w którym piszemy o wydarzeniach w ŚDS. Codzienna praca w ramach sekcji umożliwia osobom zmierzenie się z własnymi siłami, talentami oraz zdolnościami. Bieżące osiągnięcia oraz widoczne efekty podejmowanych działań mają na celu wzmocnienie poczucia własnej skuteczności oraz wzrost poczucia wartości osób w niej uczestniczących. W ramach zajęć psychoedukacyjnych zdobywamy nową wiedzę, którą możemy użyć w życiu codziennym. Uczymy się rozpoznawać i komunikować emocje, radzić sobie ze stresem, lękiem, nawiązywać kontakty z ludźmi.

GDZIE BYWAMY

Co drugi tydzień, uczestnicy biorą udział w wyjściach/wycieczkach w ramach których, m.in odwiedzają ciekawe miejsca, chodzą na  wystawy, wernisaże, spotkania teatralne, przedstawienia, zwiedzają nasze piękne miasto. Organizowane są również kilkudniowe wyjazdy terapeutyczno-integracyjne. Stanowią one świetną okazję do pogłębienia relacji między uczestnikami, poznania się w sytuacjach dnia codziennego, ćwiczenie nowych umiejętności społecznych.

CO TWORZYMY

Każdy dzień przynosi nowe efekty naszej pracy. Zarówno te widoczne w zmianach jakie dokonują się w naszych uczestnikach jak i te widoczne w postaci:

 • atmosfery pełnej wsparcia i akceptacji
 • możliwości rozwoju pasji i zainteresowań
 • organizowanie czasu wolnego
 • przebywanie wśród osób o podobnych trudnościach, samopomoc

KLUB PRZY ŚDS

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy działa Klub dla osób oczekujących na miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. 9:00- 14:00. W tym czasie mogą zobaczyć jak funkcjonuje Dom i podjąć decyzję o uczestnictwie w terapii.

ZASADY PRZYJĘĆ

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mail-owego z placówką oraz na umówienie się na konsultację, podczas których chętnie wytłumaczymy zasady przyjęć .

Kandydat składa podanie do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.

Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomskiej 6. Należy przygotować poniższe dokumenty wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

 • Aktualnej decyzji ZUS,
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
 • Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat),
 • Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
 • Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych, jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,

Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6 – Wrocław lub kierownika ŚDS, na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.

KONTAKT

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 przy ul. Kiełczowskiej 43/6 we Wrocławiu (teren LZN dojazd z centrum autobusami 131 i N). Możesz także umówić się telefonicznie 71 794 78 91.

 

Tygodniowy harmonogram zajęć w ŚDS

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

KAWIARENKA
ŁAMIGŁÓWKI

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
TRENING KULINARNY

8.00 – 9.00

KAWIARENKA/ KĄCIK PRASOWY

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
PLANSZÓWKI

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
ANTYSTRESOWE KOLOROWANKI

8.00- 9:00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.30-9.30

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-10.00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-10.00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-9.30

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

9.00-10.00

TRENING KULINARNY

9.00 – 9.30

GIMNASTYKA

9.00 – 10.00

TRENING KULINARNY

9.00 – 10.00

 

TRENING KULINARNY

9.00 – 9.30

TRENING KULINARNY

9.00 – 10.00

SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI/ TRENING ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

9:30 -13:00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00 -14.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00-12.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00 -14.00

ZAJĘCIA TEATRALNE

10.00 -14.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

9.30 -12.30

FILMOTERAPIA

10.00-13.00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA

13.00-13.30

ANGIELSKI (GR.POCZĄTKUJĄCA)

10:00-11:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

14.00-15.00

WYJŚCIE

każda I i III środa miesiąca

10.00-16.00 lub
12.00-16.00

WARSZTATY STOLARSKIE

9.30- 12.30

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA

13.00-14.00

CERAMIKA W STAREJ PIEKARNI

14:00- 15.00

ANGIELSKI

(GR. ZAAWANSOWANA)

11.00-12.00

DOKUMENTACJA

      15.00-16.00

MUZYKOTERAPIA

13.00-15.00

OBIAD

14.30-15.00

OBIAD

 15.00-15.30

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

14.00-15.00

GONGI

Każda ostatnia środa miesiąca

13.00-15.00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

15.00-16.00

DOKUMENTACJA

15.00-16.00

DOKUMENTACJA

15.30-16.00

DOKUMENTACJA

15.00-16.00

     
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

15.00-16.00