Środowiskowy Dom Samopomocy

Dzienny ośrodek wsparcia aktywności osób dotkniętych chorobami psychicznymi oraz przywracania im zdolności do aktywnego życia.

ŚDS to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Głównym celem Domu jest przywracanie jego członkom zdolności do aktywnego życia. Jest on realizowany przez organizację codziennych zajęć i warsztatów:
• nauka planowania wolnego czasu, treningi zachowań oraz umiejętności podstawowych czynności życiowych,
• nauka umiejętności związanych z prowadzeniem domu, administracyjnych, rozwijanie talentów i umiejętności,
• nauka umiejętności poszukiwania pracy zawodowej i wolontariackiej.

Wszyscy biorący udział w zajęciach rozwijają swoje codzienne umiejętności. W powrocie do aktywnego życia pomagają im najlepsi specjaliści, w trudnych momentach otrzymują:
• pomoc psychologiczna i psychiatryczna,
• pomoc w załatwianiu spraw życiowych i urzędowych,
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Pomagamy na wiele sposobów

Praca indywidualna

Każdy uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy może skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. W ramach konsultacji  uczestnik omawia z psychologiem  bieżące sytuacje życiowe, porusza problemy dotyczące zdrowia, poszukuje sposobów radzenia sobie z trudnościami i relacjami, omawia postępy w realizacji planu postępowania wspierająco- aktywizującego.

Praca grupowa

Uczestnicy naszego Domu i terapeuci tworzą społeczność terapeutyczną. W każdy poniedziałek odbywają się spotkania społeczności na których omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem domu, uczestniczy omawiają i wyznaczają sobie cele (zdrowienia) na dany tydzień.

Zajęcia grupowe  pozwalają na integracje naszej społeczności. Wspólnie trenujemy najpotrzebniejsze umiejętności społeczne, rozwijamy nowe zainteresowania, wspólnie spędzamy czas.

 • Trening relaksacji/ gimnastyka – trzy razy w tygodniu uczestnicy biorą udział w gimnastyce prowadzonej przez jednego z terapeutów. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości każdej z osób. Dwa razy w tygodniu prowadzona jest relaksacja przez profesjonalnego trenera.
 • Trening umiejętności społecznych – ma na celu zintegrowanie uczestników, wzmocnienia ich wzajemnych relacji i więzi, poprawę komunikacji, zwiększenie świadomości własnych uczuć i emocji oraz umiejętne ich wyrażanie.
 • Trening motywacji – jego celem jest odnalezienie i wzmacnianie motywacji uczestników w procesie zdrowienie.
 • Trening Gospodarczy – obejmuje wszystkie działania związane z utrzymaniem porządku w domu.

Wsparcie dla rodzin

Osoby bliskie stanowią istotną rolę w procesie zdrowienia naszych uczestników. Nasi terapeuci pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami. Służą im radą i pomocą. Dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania rodzin w trakcie których osoby bliskie mogą wymienić się doświadczeniami, rozmawiamy na temat sposobów radzenia sobie w relacji z osobą z doświadczeniem choroby psychicznej, uczymy się poprawnej komunikacji oraz uwrażliwiamy na osobę chorującą.

Pracownie prowadzone w ramach ŚDS

Pracownia rękodzieła

Podczas zajęć uczestnicy uczą się różnorodnych technik plastycznych, m.in (masa papierowa, witraż, mozaika, szycie ręczne, szycie na maszynie, linoryt, filcowanie, wykonywanie biżuterii), biorą udział w warsztatach ceramicznych, stolarskich, malowaniu na jedwabiu. W pracowni mogą nauczyć się podstawowych umiejętności dnia codziennego (szycie, cerowanie, lutowanie, obsługa maszyny do szycia).

Głównym celem tej pracowni jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności osób dotkniętych chorobami psychicznymi oraz przywracanie im zdolności do aktywnego życia. Dodatkowo, dzięki zajęciom uczestnicy odkrywają własne pasje i talenty!

Pracownia umiejętności społecznych/kulinarna

Jej głównym celem jest kształtowanie i nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji. Grupa podczas zajęć kulinoterapii uczy się przygotowywać proste i bardziej skomplikowane posiłki, organizować różnego rodzaju spotkania i uroczystości. Podczas treningów wyrabiane są nawyki-prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o higienę osobistą, gospodarowania budżetem domowym. Podczas zajęć poruszane są również tematy badań profilaktycznych, chorób oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, każdy uczestnik może również skorzystać ze wsparcia podczas załatwiania spraw urzędowych. W trakcie zajęć w ramach treningu gospodarczego dbamy o porządek w kuchni oraz w całym naszym domu. W tej sekcji nauczycie się jak dbać o dom, swój budżet, a przede wszystkim o siebie. Uczą się czerpać radość z własnej pracy i mogą poprawić relacje w grupie. Zajęcia odbywają się w atmosferze otwartości i bezpieczeństwa, poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników.

Pracownia edukacyjna-administracyjna

Jest wyposażona w stanowiska komputerowe, podczas zajęć redagujemy własny biuletyn w którym piszemy o wydarzeniach w ŚDS. Codzienna praca w ramach sekcji umożliwia osobom zmierzenie się z własnymi siłami, talentami oraz zdolnościami. Bieżące osiągnięcia oraz widoczne efekty podejmowanych działań mają na celu wzmocnienie poczucia własnej skuteczności oraz wzrost poczucia wartości osób w niej uczestniczących. Dodatkowo w ramach zajęć psychoedukacyjnych zdobywamy nową wiedzę, którą możemy użyć w życiu codziennym.

GDZIE BYWAMY

Raz w tygodniu nasi uczestnicy biorą udział w wyjściach/wycieczkach w ramach których, m.in odwiedzają ciekawe miejsca, chodzą na  wystawy, wernisaże, spotkania teatralne, przedstawienia, zwiedzają nasze piękne miasto. Co roku dzięki uprzejmości Politechniki Wrocławskiej spędzamy tydzień w Ośrodku Radość w Szklarskiej Porębie. Wyjazdy te stanowią świetną okazję do pogłębienia relacji między uczestnikami, poznania się w sytuacjach dnia codziennego, ćwiczenie nowych umiejętności społecznych.

CO TWORZYMY

Każdy dzień przynosi nowe efekty naszej pracy. Zarówno te widoczne w zmianach jakie dokonują się w naszych uczestnikach jak i te widoczne w postaci:

 • powstających prac
 • biuletynu
 • arcydzieł kulinarnych

KLUB PRZY ŚDS

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy działa Klub dla osób oczekujących na miejsce. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. 9:00- 14:00. W tym czasie mogą zobaczyć jak funkcjonuje Dom i podjąć decyzję o uczestnictwie w terapii.

ZASADY PRZYJĘĆ

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Kandydat składa podanie do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.

Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomskiej 6. Należy przygotować poniższe dokumenty wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

 • Aktualnej decyzji ZUS,
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
 • Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat),
 • Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach  z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
 • Ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,
 • Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych, jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,

Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6 – Wrocław lub kierownika ŚDS, na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.

KONTAKT

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 przy ul. Kiełczowskiej 43/6 we Wrocławiu (teren LZN dojazd z centrum autobusami 131 i N). Możesz także umówić się telefonicznie 71 794 78 91. 

Tygodniowy harmonogram zajęć w ŚDS

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

KAWIARENKA
ŁAMIGŁÓWKI

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
TRENING KULINARNY

8.00 – 9.00

KAWIARENKA/ KĄCIK PRASOWY

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
PLANSZÓWKI

8.00- 9:00

KAWIARENKA/
ANTYSTRESOWE KOLOROWANKI

8.00- 9:00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.30-9.30

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-10.00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-10.00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

8.00-9.30

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

9.00-10.00

TRENING KULINARNY

9.00 – 9.30

GIMNASTYKA

9.00 – 10.00

TRENING KULINARNY

9.00 – 10.00

 

TRENING KULINARNY

9.00 – 9.30

TRENING KULINARNY

9.00 – 10.00

SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI/ TRENING ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

9:30 -13:00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00 -14.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00-12.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

10.00 -14.00

ZAJĘCIA TEATRALNE

10.00 -14.00

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

9.30 -12.30

FILMOTERAPIA

10.00-13.00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA

13.00-13.30

ANGIELSKI (GR.POCZĄTKUJĄCA)

10:00-11:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

14.00-15.00

WYJŚCIE

każda I i III środa miesiąca

10.00-16.00 lub
12.00-16.00

WARSZTATY STOLARSKIE

9.30- 12.30

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA

13.00-14.00

CERAMIKA W STAREJ PIEKARNI

14:00- 15.00

ANGIELSKI

(GR. ZAAWANSOWANA)

11.00-12.00

DOKUMENTACJA

      15.00-16.00

MUZYKOTERAPIA

13.00-15.00

OBIAD

14.30-15.00

OBIAD

 15.00-15.30

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

14.00-15.00

GONGI

Każda ostatnia środa miesiąca

13.00-15.00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH/

ERGOTERAPIA/OBIAD

15.00-16.00

 

DOKUMENTACJA

15.00-16.00

DOKUMENTACJA

15.30-16.00

DOKUMENTACJA

15.00-16.00

     
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

15.00-16.00