„Siła Rodziny” – grupa wsparcia

Charakterystyka spotkań

Grupa wsparcia kierowana jest do rodzin/bliskich,  którzy pozostają w kontakcie z osobą z doświadczeniem choroby psychicznej. Spotkania mają charakter wspierający. Podczas spotkań grupowych osoby uczestniczące otrzymują wsparcie dla siebie.  Omawiane są bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników spotkania. Kontynuując ich wymiar edukacyjny: poruszana jest problematyka komunikacji w systemie rodzinnym, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym, w oparciu o rozumienie rodziny w podejściu systemowym.

Zasady członkostwa

Warunkiem uczestniczenia w grupie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – terapeutą/doradcą rodzinnym. Indywidualny kontakt może trwać dłużej, niż jedno spotkanie – w zależności od indywidualnych potrzeb. Następnie istnieje możliwość dołączenia na spotkania grupowe, w sytuacji pojawienia się wewnętrznej gotowości.

Spotkania grupy wsparcia w roku 2021

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul.  Kiełczowskiej 43, bud.6

Kiedy:          Dwa razy w miesiącu (poniedziałki)

Terminy spotkań:

11.01.2021

25.01.2021

1.02.2021

15.02.2021

1.03.2021

15.03.2021

12.04.2021

26.04.2021

10.05.2021

24.05.2021

7.06.2021

21.06.2021

 

Kontakt do terapeuty – doradcy rodzinnego:

Katarzyna Gałązka

tel. 537–627-123

email: katarzyna.galazka_foit@wp.pl