Powrót do życia

Wsparcie terapeutyczne

Prowadzimy programy i projekty skierowane do osób
po kryzysie psychicznym oraz ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia