Treść artykułu

Wrocławskie Dni Seniora – podziękowanie!

Uczestniczyliśmy czynnie w tegorocznych Wrocławskich Dniach Seniorach. Otrzymaliśmy właśnie bardzo miłą korespondencję!

seniorki