Treść artykułu

Wizyta studyjna w Fundacji Opieka i Troska

W poniedziałek 23 czerwca odbyła się wizyta studyjna z Wielkopolski w siedzibie fundacji, w celu poznania dobrych praktyk i wzajemnej współpracy na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Fundacja Opieka i Troska oraz Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprezentowały działania na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Krótko omówiono programy i działania obu fundacji związane ze zdrowiem psychicznym m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, kurs Ex-In (ekspert poprzez doświadczenie) a także przedstawiono podstawy nowatroskiego podejścia Otwartego Dialogu.