Treść artykułu

Wernisaż Klubu Seniora i Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Dnia 4.12.2017r. odbył się wernisaż prac uczestników Klubu SenioraKlubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”, działających w Fundacji Opieka i Troska.  Spotkanie odbyło się w Starej Piekarni, przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a.

Spotkanie rozpoczęło się od integracji uczestników przy wspólnym poczęstunku i krótkim przemówieniu prowadzących.  Następnie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje prace pozostałym uczestnikom i swoim bliskim, którzy byli obecni podczas wernisażu. Klubowicze swoje prace  sukcesywnie tworzyli podczas zajęć w pracowni artystyczno-integracyjnej, przy pomocy Pani Anny Zmyślony i Pani Aldony Dymczyk, pracujących w Starej Piekarni w ramach działań Fundacji Opieka i Troska.

 

 

W kolejnej części spotkania uczestnicy Klubu Aktywizacji Społecznej przedstawił prezentację, podsumowującą wszelkie działania związane z Klubem, między innymi różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, edukację w szkołach, otwarte wykłady z psychologiem.

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac uczestników, która będzie wystawiona do dnia 13.12.2017r. w Starej Piekarni, przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a.