Treść artykułu

Warsztaty samorozwoju dla osób z doświadczeniem depresji – odwołane zajęcia z relaksacji

Uwaga !

Dnia 25.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia z relaksacji z Panią Renatą Niemierowską. Nowy termin zostanie podany do końca tygodnia