Treść artykułu

Warsztaty informacyjno-edukacyjne dla rodzin/bliskich osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego „Siła Rodziny”

Kryzys psychiczny ma różne oblicza i etapy. Zrozumienie jego specyfiki i objawów pozwala na lepsze radzenie sobie podczas wspierania osoby, który doświadcza kryzysu psychicznego.

Proponowane przez nas warsztaty mają podwójny wymiar: psychoedukacyjny oraz terapeutyczny. Uczestnictwo w nich umożliwi lepsze zrozumienie zachowania bliskich w kryzysie. Przewidywanie są m.in. warsztaty z komunikacji, których celem będzie wypracowanie własnej metody komunikacji w trudniejszych chwilach, nauczenie się jak rozmawiać o trudnych sprawach związanych z chorobą/zaburzeniem. Zajęcia dotyczące asertywności, które ukierunkowane są na to, aby bliscy i opiekunowie w opiece nad osobą doświadczającą kryzysu nie tracili własnej przestrzenie, zainteresowań, nie stawali się wykluczeni z własnego życia. Zajęcia wspierające wyrażanie własnych potrzeb oraz przyjmowania wsparcia od innych.  Ponadto warsztaty będą mają wymiar terapeutyczny poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem, poznanie innych osób będących w podobnej sytuacji, wsparcie psychologa prowadzącego warsztaty.

Dla kogo?

Członków rodzin, opiekunów, osób wspierających osoby doświadczające kryzysu psychicznego, dla wszystkich tych, którzy mieli okazję towarzyszyć zmaganiu się z objawami choroby lub zaburzenia.

Jaka pomoc?

Warsztaty informacyjno-edukacyjne – wspólne zajęcia dla wszystkich osób chcących przystąpić do programu.

Spotkania mobilne – z wykorzystaniem podejścia Otwarty Dialog dedykowane sieci społecznej zainteresowanej pracą indywidualną nad kryzysem psychicznym, z którym się zmaga.


 

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z koordynatorem projektu:

Magda Burzyńska
tel. 71 794 78 91 lub 509 074 862

e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl