Treść artykułu

Uwaga! Termin nadsyłania prac na Przegląd Sztuki Seniorów zostaje przedłużony!

Uwaga! Termin nadsyłania prac na Przegląd Sztuki Seniorów zostaje przedłużony! Prace można przynosić lub przysyłać do 11go października!