Treść artykułu

Unieważnienie zapytania Nr 26/04/2019/POWER

W wyniku błędnego sformułowania zapytania ofertowego, umieszczonego na stronie Fundacji Opieka i Troska, zapytanie zostaje unieważnione.