Tag: <span>Ex-In</span>

Experci przez doświadczenie rozpoczęli dyżury w naszej Galerii

16/04/2014

Już od miesiąca funkcjonują w naszej galerii dyżury osób, które są „Ekspertami poprzez doświadczenie w  opiece  psychiatrycznej”.  Są  to  osoby,  które  zrealizowały  program  kursu  EX  –  IN  (experienced involved)  w  trakcie  rocznego  szkolenia  organizowanego  przez  Fundację  Polski  Instytut  Otwartego Dialogu z siedzibą we Wrocławiu. Osoby w ramach kursu nabyły  wiedzę w  zakresie m.in.  zdrowienia, trialogu, samopoznania,  towarzyszenia  i  wspierania  osób,  jak  również  interwencji  w  kryzysie.  Wszyscy  eksperci, którzy  zadeklarowali się  z  własnej  inicjatywy  do  udzielania  pomocy  potrzebującym  w  kryzysie  zdrowia   psychicznego, wcześniej uporali się z chorobą i teraz sa chętne, by wesprzeć osoby,  które wciąż są w kryzysie i nie znajdują perspektyw do wyzdrowienia. Dyzury pełnione są w czwartki w godzinach: od 11.00  do  17.00  w  […]