Treść artykułu

Św. Mikołaj w kawiarni Stara Piekarnia

5 grudnia do Starej Piekarni przybędzie św. Mikołaj!

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizujemy Mikołajki dla dzieci z potrzebujących rodzin. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o darowiznę finansową bądź rzeczową, która pozwoli nam przygotować paczki od św. Mikołaja.

Nasze wspólne starania wywołają uśmiech na niejednej twarzy dziecka. Gorąco wierzymy w Państwa wielkoduszność i chęć niesienia pomocy.

Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji Opieka i Troska:

BZW BK SA 40 oddział Wrocław  Nr 05 1500 1793 1217 9004 3425 0000

W tytule proszę wpisać „Paczka od Mikołaja”