Treść artykułu

Stara Piekarnia w projekcie Szkoła w mieście Wrocław!

Pracownia artystyczna Stara Piekarnia dołączyła do projektu artystyczno-edukacyjnego pn. Szkoła w mieście finansowanego przez wrocławski Wydział Edukacji. Celem programu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej wrocławskich szkół przez wzrost uczestnictwa w kulturze, sztuce i nauce działającej i rozwijającej się w przestrzeni miejskiej.

 

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe do udziału w przygotowanej przez nas ofercie zajęć realizującej podstawę programową. Każde z warsztatów wzbogacone są o wartości edukacyjne poświęcone danej dziedzinie twórczości. Charakter zajęć może być dopasowany do konkretnej tematyki wskazanej przez nauczyciela. Podczas warsztatów uczniowie mogą stworzyć ozdoby, prezenty (np. z okazji Dnia Mamy, Babci) przedmioty użytkowe, formy przestrzenne itp. Oferujemy:

  • warsztaty ceramiczne
  • warsztaty plastyczno-recyklingowe
  • różnorodne formy rękodzieła
  • warsztaty kulinarne

Szczegółowych informacji dotyczących wyboru formy zajęć oraz technik plastycznych udzielamy w trybie indywidualnych ustaleń. Zachęcamy do kontaktu mailowego: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com (w tytule „Szkoła w mieście”) lub pod numerem tel. 71 794 78 91, 693 830 373, 536 222 958