Treść artykułu

Stara Piekarnia – miejsce dla każdego!

Pomysł Starej Piekarni – miejsca łączącego kawiarnię i kulturę narodził się z potrzeby wsparcia osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, osób doświadczonych chorobą psychiczną. To pierwsze takie miejsce we Wrocławiu, w którym pracować będą osoby po kryzysie psychicznym. Praca jest dla nich najlepszą formą terapii, która powstrzymać może nawroty choroby.

 

Naszą ideą jest stworzenie miejsca, które będzie platformą do współdziałania ludzi chorych i zdrowych,

do wymiany pomysłów i doświadczeń, gdzie nie ma miejsca na uprzedzenia i społeczne wykluczenie.

– Anna Kraucz-Miękus, dyrektor Fundacji Opieka i Troska

 

Kawiarnia i pracownia artystyczna to miejsce dla dorosłych i najmłodszych, dla mieszkańców Psiego Pola i Wrocławia, Seniorów, dzieci i młodzieży, osób zdrowych i niepełnosprawnych, to miejsce dla każdego!

Organizujemy warsztaty artystyczne, spotkania ze znanymi ludźmi, wykłady, wernisaże, wystawy dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, szczególnie Psiego Pola. Przede wszystkim dajemy szansę na wyzdrowienie i lepsze życie naszym podopiecznym – osobom niepełnosprawnym, zagrożonym społecznym wykluczeniem, którzy dzięki pracy w Starej Piekarni odzyskają wiarę we własne możliwości i lepsze życie!

Nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie Państwa wsparcie. Dzięki środkom zebranym z 1% możemy kontynuować nasze starania, które swoim zasięgiem obejmują dziesiątki, a nawet setki osób.

Każda złotówka jest dla nas ważna i pozwala nam realizować naszą misję!!!

Przekaż 1% podatku: KRS 0000159664 Rozlicz PIT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO STAREJ PIEKARNI!

Zespół Fundacji Opieka i Troska wraz z Uczestnikami

 

 

Rozliczenia podatku można dokonać w prosty i bezpieczny sposób na stronie: www.pity.opiekaitroska.pl<http://www.pity.opiekaitroska.pl>