Treść artykułu

Stałe wsparcie

Jeżeli  chcieliby państwo stale wspierać finansowo Fundację Opieka i Troska wygodną formą pomocy jest polecenie obciążenia swojego rachunku bankowego w cyklu comiesięcznym

051200179331217900434250000.

 Inne formy
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące wsparcia działalności Fundacji, zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej.
Dla nas liczy się każdy gest, każdy dar, każda złotówka.