Treść artykułu

Spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi – konkurs PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie dla Organizacji Pozarządowych, które pozyskały pieniądze w drodze konkursu ze środków PRFON, będące w dyspozycji MOPS na realizację zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Odbyło się ono 28 lipca 2020 roku.

Fundacja Opieka i Troska ma zaszczyt realizować projekt Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie” w ramach wyżej wymieniowych środków. Spotkanie miło na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Organizacjami oraz stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany. Na spotkaniu mieliśmy możliwość posłuchać informacji na temat działalności skupionej na rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak i przedstawić bogatą i różnorodną ofertę Fundacji Opieka i Troska. Czekamy na kolejne edycje spotkań w których na pewno weźmiemy udział.