Spotkanie z kulturą. Centrum działań twórczych w Starej Piekarni. Edycja 5.

Projekt „Spotkanie z kulturą – centrum działań twórczych w Starej Piekarni. Edycja 5.”organizowany jest przez Fundację Opieka i Troska oraz dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Edycja 5. projektu realizowana w terminie 20.01. 2020 – 30.12.2020 skierowana jest, tak jak poprzednie edycje, do mieszkańców Wrocławia, przede wszystkim do mieszkańców Psiego Pola i okolic. Z naciskiem na osoby zagrożone społecznym wykluczeniem, takie jak osoby niepełnosprawne czy seniorzy.

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

Pracownia ceramiki (łącznie 8 cykli)
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży. Prowadzone są w cyklach, na które składają się: poznanie historii gliny i ceramiki, zapoznanie z
technikami stosowanymi w pracy z gliną, poznanie narzędzi oraz prezentacja przedmiotów ceramicznych.

Terminy:
05.02 – 26.02. 2020 – Cykl I – lepienie szkatułek i doniczek
04.03 – 25.03. 2020 – Cykl II – lepienie (cykl przerwany z powodu epidemii, dokończenie odbędzie się w innym terminie)
22.07 – 12.08. 2020 – Cykl III – lepienie
23.07 – 13.08. 2020 – Cykl IV – lepienie

Pracownia działań kreatywnych (łącznie 10 warsztatów)
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Celem zajęć jest przedstawienie różnych sposobów na własnoręczne przygotowanie ozdób czy nietypowych, wyjątkowych przedmiotów codziennego użytku.

Terminy:
22.02. 2020 – artystyczne kuferki

Zajęcia twórcze dla rodziców i dzieci (łącznie 18 spotkań)
Warsztaty plastyczno-ogólnorozwojowe dla dzieci oraz dla rodziców– podczas których rodzice z Psiego Pola mogą
spędzić wspólnie sobotnie przedpołudnie. Zajęcia mają na celu angażowanie maluchów i kreatywne spędzanie z nimi
czasu przez przygotowywanie własnoręcznych zabawek i ozdób.

Terminy:
01.02. 2020 – pizza
15.02. 2020 – ceramika zimowa
29.02. 2020 – pudełka decoupage
07.03. 2020 – sadzenie kwiatków
18.07. 2020 – wakacyjny plecak

Wystawa ceramiki (łącznie 3 wernisaże)
W ramach których zostaną zaprezentowane prace uczestników warsztatów ceramicznych. Wernisaże przewidziane są przede wszystkim
dla uczestników warsztatów i ich rodzin, mają jednak charakter otwarty.

Konkurs na pracę ceramiczną 2020
Spośród prac powstałych podczas warsztatów ceramicznych w Starej
Piekarni wytypowane jury wybierze najlepsze trzy prace ze wskazaniem 1 miejsca.

Festiwal Rękodzieła 2020
W ramach festiwalu lokalni rękodzielnicy zyskają możliwość zaprezentowania swoich prac innym mieszkańcom z Psiego Pola i okolic.

Spotkanie z artystą, wernisaże (łącznie 4 spotkania)
Odbędą się 4 spotkania dla mieszkańców Psiego Pola, podczas których artyści opowiedzą o swojej pracy i zaprezentują swoje prace.

Terminy:
08.01 – 07.02. 2020 – Agnieszka Giera i współczesne technologie
17.02 – 16.03. 2020 – Eva Smirkova – #fake vintage
13.07 – 27.07. 2020 – Dobra jest więcej – wystawa online Barbary Gulbinowicz

Spotkanie z kulturą wrocławskiej mniejszości (łącznie 4 spotkania)
Spotkania dla mieszkańców Psiego Pola, w ramach których przedstawiciele mniejszości etnicznych zamieszkujący we Wrocławiu lub migranci opowiedzą o podtrzymywaniu swojej kultury we Wrocławiu, jak również swoich relacjach z kulturą Wrocławia, w tym podobieństwach między krajem ich pochodzenia a Polską.

Terminy:
28.02.2020 – Yauheniya Chubarava – między Białorusią a Polską