Treść artykułu

Relacja z Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego

W poniedziałek 8 maja reprezentacja zespołu Fundacji Opieka i Troska uczestniczyła w ważnym wydarzeniu – Pierwszym Kongresie Zdrowia Psychicznego, który zjednoczył środowisko specjalistów, pacjentów i ich rodzin w walce o  zo­sta­ła pod­ję­ta ze wzglę­du na dra­ma­tycz­ny stan psy­chia­trycz­nej opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce, w walce o wpływ na re­for­mę pol­skiej opie­ki psy­chia­trycz­nej.

Istotnym momentem Kongresu był Marsz o Godność, który przeszedł ulicami Warszawy a po jego zakończeniu manifestanci wręczyli swoje postulaty Wiceministrowi Zdrowia Zbigniewowi Królowi.

Kongres zakończył się sukcesem i wzmocnił integrację różnych środowisk zaangażowanych w domaganie się poprawy sytuacji szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego.

Jak podkreślają relacje z Kongresu: „W „Marszu o Godność” szli: psychiatrzy, psychologowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pacjenci, ich rodziny i przyjaciele.”

Nasze terapeutki przywiozły ze sobą z Warszawy dużo inspiracji od innych organizacji i motywacji do dalszej pracy. 🙂

 

Pełne optymizmu są również słowa i deklaracje, które padły ze strony polityków:

Wiceminister Król powiedział manifestującym, że zmiany są konieczne i zostaną przeprowadzone.

– Zmiany są konieczne, bo sytuacja opieki zdrowotnej nad osobami z chorobą psychiczną jest takim elementem, który pokazuje w jakiej kondycji jest nasza ochrona zdrowia. Tej zmiany musimy dokonać, tę zmianę będziemy dokonywali, te zmiany są planowane. (…) To nie zostanie na papierze na pewno – zapowiedział wiceminister.

W dokumencie, który manifestujący złożyli w resorcie zdrowia, a który jest jednocześnie „Deklarację I Kongresu Zdrowia Psychicznego” padają „żądania” m.in.” wdrożenia programów edukacyjnych i profilaktycznych, przeciwdziałających stygmatyzacji „osób doświadczających kryzysu”, uruchamiania lokalnych Centrów Zdrowia Psychicznego, zapewnienia „godnych warunków pracy pracownikom ochrony zdrowia psychicznego” oraz wprowadzenia w życie postanowień Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

kongreskongres 3kongres4kongres 2