Treść artykułu

PSYCHOLOG W DOMU WSPÓLNYM – oferujemy pracę

Fundacja Opieka i Troska zatrudni na stanowisko: 

PSYCHOLOGA DO CAŁODOBOWEGO OŚRODKA Z MIEJSCAMI USAMODZIELNIAJĄCYMI DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ

Zakres czynności i obowiązków na stanowisku Psychologa:

  • Konsultacje 20 h na dany m-c
  • pomoc w adaptacji mieszkańca do nowych warunków,
  • pomoc i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych,
  • psychoedukacja i profilaktyka zaburzeń psychicznych,
  • mediacje w sytuacjach konfliktowych, wynikających z różnych problemów natury społecznej, typowych dla małych grup.
  • współpraca z całym personelem opiekuńczo-terapeutycznym oraz z Centrum Zdrowia Psychicznego +,
  • udział w opracowaniu i realizacji indywidualnych planów opieki dla każdego mieszkańca domu dostosowane do jego potrzeb i aktualnego poziomu funkcjonowania.

Wymagania:

  • Ukończone studia magisterskie, kierunek psychologia
  • Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa (w tym wolontariat)

Oferujemy:

  • Umowę o pracę w wymiarze 20h miesięcznie

Oferty wraz z CV proszę składać na adres opiekaitroska@opiekaitroska.pl do 02.07

Fundacja Opieka i Troska „Dom Wspólny” ul. Milicka 40, Wrocław