Treść artykułu

Przegląd Sztuki Senioralnej

Zapraszamy twórczych seniorów w wieku 60 lat i więcej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym! Przynieś swoją pracę w kategorii: MALARSTWO lub RĘKODZIEŁO do naszej fundacji, wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i weź udział w wystawie pokonkursowej w Centrum Bibliotecznym FAMA!

Prace można przynosić w terminie od 23.09.2019 do 11.10.2019 (termin przedłużony!) na adres: Fundacja Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43 bud.6, 51-315 Wrocław, otwarte od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.

UWAGA! Prace przyjmujemy tylko w wyznaczonym wyżej terminie!

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia należy ściągnąć tutaj, wydrukować, podpisać i dołączyć do pracy. ŚCIĄGNIJ PLIK

Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z profesjonalnych artystów. Osoby zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 19 października w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA o godz. 17:00 na ul. Krzywoustego 286.

Łączna pula nagród jest warta ponad 3000zł!

Konkurs dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020