Projekt

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością pragniemy poinformować o najnowszej inicjatywie realizowanej przez Fundację Opieka i Troska. Jako jeden z Partnerów, wraz z Liderem Projektu Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ, współtworzymy:

“Innowacyjny model zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej realizowany w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój we Wrocławiu. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa”

Dom Wspólny ul. Milicka 40 51-127 Wrocław, tel. 71 393 94 98

e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl w tytule DomWspólny

Wśród szeregu działań podjętych w ramach realizacji powyższego celu Fundacja Opieka i Troska tworzy oraz koordynuje:

  • Usługi mieszkaniowe, czyli miejsca całodobowego pobytu: treningowe i usamodzielniające w Domu Wspólnym. W zależności od potrzeb uczestnicy mają zapewnioną całodobowa opiekę wraz ze wsparciem psychologicznym oraz mogą skorzystać z różnego typu treningów rozwojowych (m.in. umiejętności życia społecznego, rozwijania zainteresowań i talentów, przygotowujący do podjęcia pracy / nauki.
  • Łóżka interwencyjne znajdujące się w Domu Wspólnym, które dają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w razie nagłej sytuacji kryzysowej.

Kto może stać się odbiorcą naszych usług?

  • Osoby dorosłe zamieszkałe we Wrocławiu, które posiadają doświadczenie choroby psychicznej – są w kryzysie, po lub nim zagrożone – spełniające kryteria medyczne (rozpoznania: F00-F99 z wył. uzależnień).

Ponieważ powyższe działania są jednym z elementów całego modelu zachęcamy do kontaktu. Kierujemy się kompleksowym, indywidualnym i podmiotowym podejściem do odbiorców. Dzięki integracji usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych pragniemy objąć opieką i włączyć w proces terapeutyczny również Rodziny i Bliskich osób z doświadczeniem chorób psychicznych. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.