Treść artykułu

Warsztaty samorozwoju dla osób z depresją

Początkowo warsztaty zostały stworzone z myślą o kobietach cierpiących na depresję, jednak od 2015r. mają one charakter koedukacyjny. Program warsztatów został przewidziany na rok 2011, ale ze względu na duże zainteresowanie i chęć dalszego uczestnictwa osób, jest on kontynuowany do dziś

(z dwumiesięczną przerwą lipiec- sierpień).

W ramach warsztatów proponujemy naszym uczestnikom różnorodne formy zajęć, które są jednocześnie terapią depresji i terapią przez życie, umożliwiającą stopniowe włączanie się w życie społeczne i zawodowe.

Oferujemy warsztaty rozwojowe, konsultacje psychologiczne, grupę wsparcia, arteterapię, spotkania z zaproszonymi gośmi a także wyjścia integracyjne. Formy i metody wykorzystywane w trakcie zajęć mają umożliwić osobom w depresji odzyskanie równowagi w życiu poprzez większą świadomość siebie, swoich emocji, a także świadomość własnego ciała.

Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne i bezpłatne.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w warsztatach należy umówić się na wstępną konsultację :

tel. 607 623 842 (Aleksandra Karaszewska).

Specjaliści prowadzący warsztaty:

mgr Aleksandra Karaszewska – psycholog, terapeuta, trener

mgr Renata Niemierowska – dyplomowany trener relaksacji

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK:

14.30 – 15.30 konsultajcje psychologiczne

15.30 – 18.30 warsztaty samorozwoju

18.30 – 19.30 relaksaja

ŚRODA:

16.00-17.00 relaksacja

17.00-19.00 grupa wsparcia

19.00-20.00 konsultacje psychologiczne

WARSZTATY ROZWOJOWE – w ramach których prowadzone są treningi, których celem jest:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej przyczyn i objawów depresji oraz sposobów radzenia sobie z nimi
 • wzmocnienie wewnętrznych zasobów uczestników umożliwiających im radzenie sobie z problemami dnia codziennego, poprawą relacji z innymi ludźmi
 • redukcja napięcia, odreagowanie negatywnych emocji poprzez zastosowanie rożnych technik terapeutycznych

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE–  indywidualne spotkania psychologa z uczestnikami, których celem jest zapewnienie wsparcia im oraz ich rodzinom (w razie potrzeby).

GRUPA WSPARCIA – spotkania grupowe, których celem jest:

 • dzielenie się własnymi doświadczeniami w pokonywaniu depresji
 • udzielenie sobie wsparcia emocjonalnego
 • zwalczanie bezradności wobec własnyh problemów
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
 • wymiana użytecznych informacji
 • pogłębienie wglądu i zrozumienia u uczestków oraz szukanie nowyh rozwiązań

TRENING RELAKSACJI – grupowe warsztaty, których celem jest:

 • poprawa samopoczucia przez poznanie efektu relaksacyjnego,
 • poprawa samooceny, budowanie pozytywnego obrazu własnego ciała, wzrost odporności psychofizycznej, poznanie własnych możliwości w zakresie ruchu,
 • nabycie trwałej umiejętności wywoływania reakcji relaksacyjnej,
 • doświadczenie integracji z członkami grupy,
 • wzbudzenie czynnej postawy radzenia sobie ze stresem, inspiracja dla samorozwoju i zdrowego stylu życia.

SPOTKANIA Z ZAPROSZONYM GOŚCIEM– których celem jest, m.in.

 • wsparcie rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • wzmocnienie poczucia własnej sprawczości i  poczucia własnej wartości.

Program współfinansowany przez gminę Wrocław.

 •