Pracownie terapeutyczne

Entscheidung Ja oder Nein, Strichmännchen

Kryzys psychiczny może się przydarzyć każdemu z nas. Wiele osób ma w trakcie swego życia gorsze i lepsze chwile.  Bywa tak, że bez pomocy specjalistów nie potrafimy sobie poradzić z naszym zdrowiem. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia w powrocie stabilizacji życiowej.

Osoba doświadczająca kryzysu ma do dyspozycji wiele różnych możliwości wsparcia w zdrowieniu. Podstawowe leczenie psychiatryczne w pierwszym etapie odbywa się najczęściej w warunkach szpitalnych ze względu na konieczność częstego kontaktu z lekarzem. Po leczeniu w oddziale całodobowym, możliwe jest kontynuowanie terapii w tzw. oddziale dziennym a następnie poprzez kontakt z lekarzem prowadzącym w przychodni. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, powrót do codzienności może powodować wiele trudności. Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem gdzie te trudności pomagamy przezwyciężyć.

Jeśli:

–  leczyłeś się psychiatrycznie i zakończyłeś pobyt w szpitalu
–  po zakończeniu leczenia od dłuższego czasu masz trudności z wejściem w codzienne życie
– obawiasz się, że nie poradzisz sobie po zakończeniu leczenia
– obawiasz się reakcji bliskich, znajomych na informacje o twoim leczeniu psychiatrycznym
– masz wątpliwości, pytanie dotyczące życia, gdy dowiedziałeś się o zdiagnozowanej chorobie psychicznej
– jeśli masz wątpliwości

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7:45 do 15:45 do Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Opieka i Troska przy ul. Kiełczowskiej 43/6 we Wrocławiu (teren LZN dojazd z centrum autobusami 131 i N). W trakcie rozmowy postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania. Możesz także umówić się telefonicznie 71 794 78 91.
Jeśli posiadasz ostatni wypis ze szpitala, proszę zabierz go z sobą.

 

 

 

– Pracownia arteterapii. Głównym celem pracowni arteterapeutycznej jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności osób dotkniętych chorobami psychicznymi oraz przywracanie im zdolności do aktywnego życia. Podczas zajęć uczestnicy uczą się różnorodnych technik plastycznych (masa papierowa, witraż, mozaika, szycie ręczne, szycie na maszynie, linoryt, filcowanie, wykonywanie biżuterii), biorą udział w warsztatach ceramicznych, stolarskich, malowaniu na jedwabiu. W pracowni mogą nauczyć się podstawowych umiejętności dnia codziennego (szycie, cerowanie, lutowanie, obsługa maszyny do szycia). Dzięki pracowni uczestnicy odkrywają własne pasje i talent

relaks ŚDS

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja umiejętności społecznych jej głównym celem  jest kształtowanie i nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji. Grupa podczas zajęć kulinoterapii uczy się przygotowywać proste i bardziej skomplikowane posiłki, organizować różnego rodzaju spotkania i uroczystości.  Podczas treningów wyrabiane są nawyki-prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o higienę osobistą, gospodarowania budżetem domowym. Podczas zajęć poruszane są również tematy badań profilaktycznych, chorób oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, każdy uczestnik może również skorzystać ze wsparcia podczas załatwiania spraw urzędowych. W trakcie zajęć w ramach treningu gospodarczego dbamy o porządek w kuchni oraz w całym naszym domu. W tej sekcji nauczycie się jak dbać o dom, swój budżet, a przede wszystkim o siebie.y, uczą się czerpania radości z własnej pracy i mogą poprawić relacje w grupie. Podczas zajęć arteterapeutycznych uczestnicy mogą także brać udział w muzykoterapii, która służy uwrażliwieniu, uświadomieniu własnych emocji, pogłębieniu wglądu w siebie. Zajęcia pozwalają na wyzwolenie emocji, odreagowanie napięć, rozwinięcie twórczości i kreatywności, wgląd w siebie i koncentrację na przeżywanych emocjach. Zajęcia odbywają się w atmosferze otwartości i bezpieczeństwa, poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników.

Pracownia kulinarna

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja edukacyjna jest wyposażona w stanowiska komputerowe, podczas zajęć redagujemy własny biuletyn w którym piszemy o wydarzeniach w Fundacji. Codzienna praca w ramach sekcji umożliwia osobom zmierzenie się z własnymi siłami, talentami oraz zdolnościami. Bieżące osiągnięcia oraz widoczne efekty podejmowanych działań mają na celu wzmocnienie poczucia własnej skuteczności oraz wzrost poczucia wartości osób w niej uczestniczących. Dodatkowo w ramach zajęć psychoedukacyjnych zdobywamy nową wiedzę, którą możemy użyć w życiu codziennym.

Pracownia edukacyjna

 

 

 

 

 

 

 

ŚDS zapewnia uczestnikom zajęcia fakultatywne w formie zajęć z języka angielskiego, muzykoterapii, warsztaty aktorskie i specjalistą zajmującym się relaksacją. Organizujemy wspólne wyjścia i wycieczki, integracyjne spotkania okolicznościowe (Wigilia, Wielkanoc, Andrzejki i inne). Codziennie zapewniamy posiłki w formie obiadów, oraz poranną kawiarenkę w miłej i przyjaznej atmosferze.