Treść artykułu

Praca! Zastępca Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne przygotowujące do pracy z dorosłymi  z doświadczeniem kryzysu psychicznego min 0,5 roku: socjologia, terapia zajęciowa, pedagogika, zarządzanie i inne mające zastosowanie w Domu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania pracą zespołu
  (doświadczenie na stanowisku kierowniczym),
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ministerialnego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz budżetu państwa,
 • otwartość, nastawienie na współpracę z różnymi środowiskami,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
 • ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej,

Do obowiązków zastępcy kierownika należeć będzie :

 • organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania ŚDS zgodnie z obowiązującymi standardami, zgodnie z przyjętymi zasadami pracy z osobami po kryzysie psychicznym,
 • nadzór nad realizacją indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących i osiągniętych rezultatów uczestników Domu,
 • zarządzanie i nadzór nad personelem ŚDS,
 • terminowe przygotowanie dokumentacji w tym sprawozdań z działania Domu,
 • współpraca z lokalnym środowiskiem, instytucjami i osobami, które działają na rzecz Domu i Fundacji,
 • współpraca pomiędzy programami działającymi w ramach Fundacji,
 • reprezentowanie ŚDS na zewnątrz w zakresie powierzonych uprawnień,
 • dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania zadań zleconych oraz w całym ŚDS,
 • dyspozycyjność w razie wyjazdów z uczestnikami ŚDS,
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
 • realizacja zadań zleconych przez Dyrektora,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i związanej z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów BHP.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w organizacji pozarządowej z dużym i wieloletnim doświadczeniem na rynku działań społecznych, w obszarze wsparcia osób po kryzysie psychicznym
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych  umiejętności

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, rekomendacje) na adres email: opiekaitroska@opiekaitroska.pl, z dopiskiem: praca zastępca kierownika ŚDS.