Treść artykułu

Poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Wymagania niezbędne:

· znajomość rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy

· wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne przygotowujące do pracy z dorosłymi z doświadczeniem kryzysu psychicznego : pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta środowiskowy, pedagog, psycholog, arteterapeuta,

· doświadczenie w pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego min. 0,5 roku

· doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w obszarze zarządzania zespołem

· umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania pracą zespołu

· dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe:

§ ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej,

§ 3 letni staż pracy na stanowisku, na którym miała bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w pomocy społecznej

Do obowiązków kierownika należeć będzie :

§ realizacja zadań kierownika jednostki,

§ odpowiedzialność za dokumentację,

§ organizowanie rozrywek kulturalnych, konkursów;

§ współpraca z terapeutami we wszystkich pracowniach, obserwacja podopiecznych

§ udział w pracach dotyczących wystawiania oceny okresowej podopiecznym ŚDS-u,

§ przestrzeganie tajemnicy służbowej i związanej z Ustawą o ochronie danych osobowych,

§ przestrzeganie przepisów BHP,

§ dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania zadań zleconych oraz w całym ŚDS,

§ dyspozycyjność w razie wyjazdów z uczestnikami ŚDS

§ odpowiedzialność za powierzony sprzęt

§ realizacja zadań zleconych przez Dyrektora,

Oferujemy:

§ umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu w sprawdzonej organizacji pozarządowej

§ pracę w godzinach od 8.00-16.00, od pon.do pt. (konkretne dni i godziny do ustalenia)

§ przyjazną atmosferę

§ możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, rekomendacje) można składać osobiście lub na adres email: opiekaitroska@opiekaitroska.pl, z dopiskiem: praca kierownik ŚDS,

nr tel. 71 794 78 91