Treść artykułu

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, pracownicy oraz uczestnicy zajęć Fundacji Opieka i Troska pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które doceniły nasze starania i wsparły naszą pracę przekazując 1% podatku dochodowego na cele statutowe Fundacji.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za okazanie dobrego serca oraz wrażliwości na potrzeby słabszych.

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli dalej się rozwijać i pracować!

Wierzymy, że razem możemy uczynić więcej, aby zbudować środowisko otwarte, wolne od uprzedzeń i schematów dlatego prosimy o dalsze wsparcie i moc pozytywnej energii do pracy!

DZIĘKUJEMY!