Treść artykułu

Perspektywa osób z doświadczaniem choroby

Dnia 4.09.2017r. w ramach działań Klubu Aktywizacji Społecznej odbył się kolejny wykład z cyklu poniedziałkowych wykładów z psychologią w Starej Piekarni, prowadzony przez psychologa Jagodę Mroczek.  Tematem wykładu była perspektywa osób z doświadczaniem choroby.

W pierwszej części słuchacze mieli okazję zapoznać się z  bogatą terminologią zawartą w literaturze naukowej i ściśle powiązaną z dziedziną psychologii i psychiatrii. Następnie w drugiej części przedstawione zostały świadectwa osób, które doświadczają choroby psychicznej.

W kolejnej części nastąpiła dyskusja, słuchacze między sobą wymieniali się informacjami, spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami oraz otrzymali odpowiedzi od psychologa na zadawane pytania.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się 2.10.2017 r., którego temat brzmi następująco : „Jak rozpoznać szaleństwo”. 

 

Kobus Katarzyna