Treść artykułu

Partnerstwo Psie Pole Zawidawie

18 grudnia 2015 r. na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych organizacje z terenu Psiego Pola podpisały oficjalne dokumenty POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZAWIDAWIE. Już od kilku lat działamy wspólnie na rzecz naszego osiedla!

Porozumienie podpisały:

1.       MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

2.       FUNDACJA OPIEKA I TROSKA

3.       KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW – OSIEDLE

4.       STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA

5.       RADA OSIEDLA PSIE POLE ZAWIDAWIE

6.       FUNDACJA „PRZYJAZNY DOM” IM. STANISŁAWA JABŁONKI

7.       LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE

8.       GIMNAZJUM NR 2

9.       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98

10.   ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

11.   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10

12.   PRZEDSZKOLE NR 106

13.   PRZEDSZKOLE „COLUMBUS”

14.   PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „MARCO POLO”

A dziś w kawiarni Stara Piekarnia odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa. Przed nami nowy rok, nowe pomysły i dużo pozytywnej energii do działania!