Kurs „Otwartego Dialogu”

Otwarty Dialog

Podejście terapeutyczne „Otwarty Dialog” zostało stworzone w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterpautę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w szpitalu Keropudas w Finlandii. Rozwinęli oni system leczenia skoncentrowany na rodzinie, zakładający szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu, dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz postrzeganie leczenia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutyczne.

Skuteczność „Otwartego Dialogu” oceniono w Finlandii na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych wśród pacjentów  po pierwszej psychozie. Efektem takiego sposobu leczenia był znacznie szybszy powrót do zdrowia (nawroty jedynie u 24% pacjentów w porównaniu do 71% w grupie leczonej tradycyjnie) i do pełnego zatrudnienia (81% w porównaniu do 43%). W ciągu 5 lat aż 86% pacjentów leczonych metodą „Otwartego Dialogu” wróciło do poprzedniej aktywności – studiów, pracy lub jej poszukiwania.

                                                                   -prof. Jaakko Seikkula,University of Jyväskylä, Finlandia

 

Organizatorzy kursu

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu i Fundacja Opieka i Troska przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalem in. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz  Dialogische Praxis Berlin.

Prowadzący

dr Werner Schütze

Dialogische Praxis, Berlin, dr n. med. specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny, członek Międzynarodowej Organizacji oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Leczenia Psychoz. Jeden z twórców nowoczesnego systemu leczenia środowiskowego w Niemczech. Nauczyciel podejścia „Otwarty Dialog” jako metody leczenia zaburzeń psychicznych, w tym kryzysów psychotycznych. W latach 2005 – 2013 Dyrektor Klinik für Psychiatrie, PsychotherapieundPsychosomatik der HavellandKliniken GmbH w Berlinie.

dr Renata Wojtyńska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, pedagog, pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu, Absolwentka międzynarodowego szkolenia w podejściu „Otwarty Dialog”, a także szkoleń psychoterapeutycznych, atestowanych przez PTP m.in. w zakresie systemowej terapii rodzin oraz analitycznej psychoterapii grupowej.

Adresaci

psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi i zajęciowi, pedagodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni, doradcy zawodowi, ławnicy sądowi.

Miejsce i terminy sesji

Wrocław, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5

 

  WROCŁAW  Temat
 Sesja 1
11-12.09.2015
Model otwartego dialogu – pozycja obserwatora. Zespół reflektujący – wprowadzenie.
 Sesja 2
16-17.10.2015
Zespół reflektujący – poziomy komunikacji. Superwizja pracy zespołu reflektującego. Schemat sieci społecznych. Aktywacja i rozwój sieci społecznych. Plan interwencji w kryzysie.
Sesja 3
27-28.11.2015
Rozmowy w sieciach jako proces otwarty. Schemat i fazy rozmów w sieciach społecznych. Pytania zorientowane na proces. Metarefleksje zespołu terapeutycznego. Główne zasady rozmów w sieci społecznej. Plan interwencji w kryzysie (kont.).
 Sesja 4
18-19.12.2015
Główne zasady rozmów w sieci społecznej (kont.). Plan interwencji w kryzysie (kont.). Aktywacja i rozwój sieci społecznych (kont.). Podstawowe założenia teorii systemów. Systemowa teoria zmiany.
 Sesja 5
22-23.01.2016
Pytania systemowe. Przykładowa sieć wsparcia – praktyka. Podstawowe założenia teorii systemów (kont.). Metarefleksje zespołu terapeutycznego.
 Sesja 6
26-27.02.2016
Pytania cyrkularne, współkonstruowanie rzeczywistości. Specyfika pracy z traumą.
 Sesja 7
8-9.04.2016
Praca z rodziną z dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne i tajemnice rodzinne).
 Sesja 8

17-18.06.2016

Dialogi antycypacyjne, interwencje terapeutyczne pod superwizją. Podsumowanie.

 

Czas trwania sesji:  8 sesji: piątek 15.00-19.00, sobota: 9.00 – 17.00

Opłaty

Opłata za kurs wynosi 4800 zł brutto (z tego grant pokrywa 80% dla lekarzy i 90% dla pozostałych osób)

 

Więcej informacji –  Aleksandra Lisińska – Jarża,  a.lisinska@otwartydialog.pl tel: 791 395 925

Kurs w całości będzie tłumaczony konsekutywnie z jęz. angielskiego na jęz. polski.