Podejście terapeutyczne

Otwarty Dialog

Open Dialog Approach (ODA) to jeden z najefektywniejszych
systemów wsparcia i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Otwarty Dialog” został stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterapeutę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół, w szpitalu Keropudas w Finlandii. Rozwinęli oni system wsparcia skoncentrowany na rodzinie, zakładający szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu psychicznego, dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb osób doświadczonych i ich rodzin oraz postrzeganie wsparcia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutyczne.

W rezultacie terapia indywidualna i grupowa, oparcie w rodzinie i sieci społecznej pacjenta oraz jego praca nad wykorzystaniem własnych zasobów psychicznych, stały się alternatywą dla długotrwałej hospitalizacji.

Nasz projekt „Siła Rodziny” jest oparty na założeniach Otwartego Dialogu. Jesteśmy przekonani o słuszności tej metody, przynosi ona pozytywne rezultaty w zdrowieniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja Opieka i Troska współpracuje z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu http://otwartydialog.pl

Artykuły „Otwartego Dialogu”

1 2
page 1 of 2