Treść artykułu

Nowości w Klubie Seniora

Od lutego tego roku opiekunem Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”, jest Magdalena Burzyńska, która dotychczas prowadziła zajęcia komputerowe.
W sprawach związanych z Klubem można dzwonić na numer Fundacji. Dyżury opiekuna Klubu odbywają się w poniedziałki i środy.Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć Klubu Seniora w linku poniżej!