Władze i pracownicy Fundacji

Władze Fundacji

Anna Kraucz-Miękus

Dyrektor 

 

Dorota Wojtanowicz

Wicedyrektor 

 

Ludzie Fundacji

Małgorzata Kulczycka

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy