Klub dla rodzin „Siła Rodziny"

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają charakter wspierający (grupa wsparcia) a także wymiar  edukacyjno – informacyjny  dla rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym. Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa
Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z prowadzącym – terapeutą/doradcą rodzinnym.

Kontakt do terapeuty – doradcy rodzinnego:

Katarzyna Gałązka

tel. 537–627-123

email: katarzyna.galazka_foit@wp.pl