Pomoc finansowa i 1%

Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z ogromną prośbą wsparcia naszej Fundacji „Opieka i Troska”, dzięki czemu możecie Państwo przyjść z pomocą ludziom, którym ta pomoc jest niezbędna.

Żyjemy obecnie w czasach, kiedy często zapominamy o drugim człowieku. A przecież są ludzie wokół nas, którzy nie mogą bądź nie potrafią zadbać o siebie. Najbardziej narażeni na samotność i zapomnienie są ludzie chorzy psychicznie.

Wszelka pomoc z Państwa strony czy to w formie przekazania 1% podatku dochodowego, darowizny czy osobistego zaangażowania w formie wolontariatu sprawi, że ludzie wyalienowani ze społeczeństwa otrzymają szansę powrotu.

Wspólnie możemy zrobić dużo dobrego.

Serdecznie Państwu dziękuję.
Anna Kraucz-Miękus
Dyrektor Fundacji

Wpłaty na konto
Konto bankowe Fundacji Opieka i Troska, na które można wpłacać środki finansowe:
Santander Bank Polska
oddział we Wrocławiu

05 1500 1793 1217 9004 3425 0000

Zgodnie zaś z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę darowizny w wysokości do 6% dochodu można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.
UWAGA! Powyższe odliczenia przysługują niezależnie od przekazania 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego zamiast do budżetu krajowego.

Stałe wpłaty na konto
Możecie Państwo nas wspierać poprzez:
„Polecenie comiesięcznego obciążenia rachunku bankowego”

Jeżeli chcieliby Państwo stale wspierać finansowo Fundację Opieka i Troska wygodną formą pomocy jest polecenie obciążenia swojego rachunku bankowego w cyklu comiesięcznym. Należy wydrukować 3 egzemplarze zgody na obciążanie rachunku, wypełnić je, podpisać i jeden z nich wysłać do swojego banku, drugi do biura Fundacji – trzeci zaś zatrzymać dla siebie.

1 %
Postępuj zgodnie ze wskazówkami:
W rubryce „Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać: Fundacja Opieka i Troska w rubryce pole KRS numer: 0000159664
Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z przepisami. Następnie obliczamy 1% od  kwoty podatku należnego i wpisujemy do pozycji 125 PIT – 37, pozycji 314 PIT – 36 lub pozycji 26 w PIT – 28.

Inne formy pomocy
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące wsparcia działalności Fundacji, zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej.

Dla nas liczy się każdy gest, każdy dar, każda złotówka.
Fundacja Opieka i Troska
ul. Kiełczowska 43 bud. 6
51-315 Wrocław

tel. 71 794 78 91
 

REGON: 932911705
NIP: 8951791502
KRS: 0000159664
Santander Bank Polska
oddział we Wrocławiu
05 1500 1793 1217 9004 3425 0000