Treść artykułu

Ludzie Fundacji Opieka i Troska – Ewa Małkiewicz

Ewa Małkiewicz urodziła się we Wrocławiu, studiowała Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Opolskim, skończyła Studium Animacji Społeczności Lokalnych w SKIBIE.
Od roku pracuje jako wychowawczyni w Klubie na Psiaku.
Prowadzi zajęcia plastyczne, eksperymenty, projekty artystyczne oraz zajęcia społeczne. Opiekuje się Klubowym żółwiem, prowadzi także warsztaty kulinarne oraz edukację praw dziecka i podstawowych umiejętności komputerowych.
W swojej pracy lubi kreatywne pomysły dzieci, ich spontaniczność i szczerość.